Llistat de llibres :

Aquest espai esta destinat a la presentació i recomanació de diverses obres d'autors vinculats a l'arqueologia, la historia, les humanitats i el patrimoni. La llista de llibres s'anirà actualitzant periòdicament.