Museu nacional d'art de Catalunya

Guia per a la documentació numismàtica.