Soci ADC-FEDD descobreix un soldat mort de la Guerra Civil