ADC-FEDD al seminari-conferència sobre La protecció del patrimoni numismatic i arqueològic