FAQS

 

FAQS ÚTILS

 

 

 

Aquí us presentem un seguit de preguntes-resposta, dubtes que puguin sorgir.

Amb aquest apartat es pretén poder ajudar a resoldre diferents dubtes elementals que poden ser interessants recollir-los en aquest indret.

Us invitem de totes formes a contactar-nos via el formulari online de contacte ADC que es troba a l’apartat “Formularis”,
quan els vostres dubtes siguin més específics.

http://adcassociacio.com/content/contactar

 

 • Què vol dir detecto-afició?

La detecto afició és una afició com qualsevol altre que es caracteritza per la recerca d’elements metàl·lics amb l’ajuda del detector de metalls. Aquesta activitat és una activitat que té com ha norma general el respecte pel patrimoni i el medi ambient. Quan no es respecten aquests punts, aquesta activitat ja no es considerada detecto-afició sinó que rep el nom d’espoli.

 • Quines son les característiques d’un bon buscador o detecto-aficionat?

Primer de tot el bon buscador no  busca mai en espais protegits per patrimoni o medi ambient.

Seguidament, abans de sortir a buscar, el buscador esbrina si el lloc on prospectar no és cap jaciment.

Després, sempre demana al propietari el seu permís per ha poder buscar en les seves terres i si rep la negativa del propietari, abandona la zona sense problemes.

El bon buscador sempre respecta els cicles agrícoles anuals, és a dir, no es posar mai a buscar en un camp sembrat, i sempre tapa tots els forats. http://www.buscagro.com/blog/4050-calendario-mundial-de-siembra-y-cosecha-de-trigo-maiz-arroz-y-soja/

Si troba un artefacte bèl·lic ho comunicat d’immediat als TEDAX, com si troba algun objecte susceptible de contenir un valor patrimonial, a la oficina de patrimoni més propera.

 • Com puc saber que estic buscant en un jaciment o zona protegida?

És molt fàcil, per saber que vostè esta buscant en un indret protegit per patrimoni o en una zona protegida és important que abans de sortir amb el detector busqui en la pagina web del gencat apartat patrimoni; http://cultura.gencat.cat/mapinvarque/ . D’aquesta forma podrà saber si pot buscar o no segons el lloc on es desplaça. En aquest link apareix el mapa del inventari arqueològic de Catalunya, que vol dir això? Que en aquesta web hi apareixen tots el jaciments classificats protegits per patrimoni de Catalunya. Els jaciments estan senyalitzats amb un “copa” daurada.

 

 • Que pot passar si busco amb un detector de metalls dins d’un jaciment o zona protegida?

Primer de tot que és il·legal, ja que aquests indrets son llocs protegits per patrimoni i no es pot fer servir el detector de metalls sense un permís previ per part del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya. Cal dir però, que cada jaciment té una zona protegida que normalment ocupa un superfície de 2 km al voltant del jaciment on també esta prohibit la utilització del detector de metalls.

Els cossos policials encarregats en la protecció dels jaciments i la seva vigilància son els agents rurals a Catalunya i els Seprona a la resta de l’estat Espanyol. Per tant si vostè busca en jaciments i els agents rurals l’aturen, tot i no saber que estava buscant en un indret protegit, li poden posar una multa de més de 60 000 euros, li poden requisar el seu detector i li poden obrir un expedient judicial amb el corresponen judici. Pot inclús anar a la presó si els arqueòlegs o experts a l’examinar les seves restes trobades al jaciment, consideren que s´ha destruït elements de patrimoni. Veure legislació de Catalunya; http://adcassociacio.com/legislaci%C3%B3

 • Que haig de fer si trobo un tresor?

Comunicar-ho d’immediat a l’oficina de patrimoni més propera, sense alterar l’estat inicial on s’ha trobat el tresor. http://www.diba.cat/opc

Que vol dir tresor? Es considera un tresor un conjunt d’elements valuosos per al posterior coneixement i estudi del nostre passat i conformar així un ric patrimoni col·lectiu. A diferència d’altres països com Anglaterra, on el buscador rep el 25% o fins i tot el 50% de valor de la troballa, aquí a l’estat Espanyol, el buscador no rep cap recompensa per haver descobert el tresor, però si rep cert reconeixement a les diferents entitats públiques, com museus, sales d’exposicions etc...

 • On puc comprar un detector de metalls?

Existeixen diferents indrets a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol com:

Orcrom metalldetectors, Catalunya: http://www.orcrom.com/ ( 10% de descomptes per els socis ADC.)

Eurodetection, Madrid: http://www.eurodetection.com/

Tot detector, Catalunya: http://www.totdetector.es/

Detectores Cañadillas, Andalusia: http://www.detectorescanadillas.com/hispania.html

 

 • Me comprat un detector de metalls, i no ser on puc anar a buscar, a qualsevol lloc?

No. Només es pot fer servir i utilitzar el detector de metalls en indrets on no estan protegits per patrimoni, indrets que no siguin parcs naturals, ni propietats privades, sempre hi quan no tingui el permís per part de la administració corresponent. Si al contrari, té l’autorització i el permís de buscar en indrets on son normalment prohibits, no hi ha cap problema. Aquestes autoritzacions estan destinades normalment al sector de l’arqueologia, o casos extraordinaris molt concrets.

Per tant, si vostè té el permís del propietari del terreny on vol buscar, pot fer servir el detector de metalls sense cap problema, sempre hi quan no es tractin d’uns terrenys protegits per patrimoni.

 • Que passa si trobo amb el detector un artefacte de la guerra civil, com per exemple una bomba o obús?

Primer de tot, no manipular, ni desenterrar del tot, ni transportar l’objecte en qüestió. Ja que pot posar en perill la seva vida i las dels altres.

Seguidament, ha de senyalitzar d’alguna forma l’indret on és troba la bomba per poder localitzar-la posteriorment. Desprès a de comunicar-ho a la Guardia Civil/ TEDAX per tal que puguin desactivar aquest artefacte: http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/tedax/, o també pot trucar al telèfon d’emergències de la Guardia Civil 062, on l’hi preguntaran on es troba exactament el artefacte. Per aquest motiu és important senyalitzar-lo.

 • Que passa si trobo tot un seguit de monedes romanes, ibèriques o d’altres que puguin ser històricament importants?

Si troba alguns elements metàl·lics anteriors al segle 20 hauria de comunicar-ho al departament de cultura més proper, perquè es podria tractar d’un nou jaciment desconegut i inèdit del nostre patrimoni i per tant, el seu coneixement i posterior estudi poden ser molt valuosos per la nostra cultura i història. Per això en cas de troballes fortuïtes com aquestes us podeu adreçar al següent contacte: http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SID/Documents/Documents%20VJ/Arxiu%20documents%202011/Adrecesdept.pdf, us heu de posar en contacte amb els serveis territorials de cultura corresponents de la província on s’ha localitzat la troballa.

 • Quins objectius té ADC?

Els nostres objectius com associació són; reunir un col·lectiu de persones interessades en la detecto-afició, l’intercanvi d’experiències i coneixements, crear noves amistats dins de l’àmbit de la detecto-afició, entesa aquesta com una activitat lúdica a l'aire lliure, sense ànim de lucre que respecta sempre el patrimoni històric i el medi ambient.

Cal dir però, que també com a objectiu important d’ADC, hi ha la lluita per una regularització de la detecto-afició, ADC pròpiament i amb d’altres associacions, com una activitat respectada i que respecta, com qualsevol altre activitat que es pugui fer l'aire lliure.

 • Què és la FEDD?

La FEDD, és la Federación Española de Detección Deportiva http://www.federacion-fedd.org/detectoaficionados/index.php, és una federació espanyola amb seu a Caceres, que unifica a diferents associacions de detecto-aficionats d’arreu de l’estat espanyol, com ADC, per tal de treballar junts per una regularització de la detecto-afició. A més la FEDD, organitza també diferents concentracions entre d’altres activitats relacionades amb el món dels detectors de metalls, com la col·laboració amb l’arqueologia, en campanyes de prospeccions.

 • Quines activitats té ADC-FEDD?

Les activitats que tant l’associació i la federació realitzen periòdicament son nombroses;

Concentracions-competicions de detecto-aficionats, descontaminacions d’espais públics, dinars de germanor, col·laboracions amb entitats publiques etc... Per més info visiteu http://adcassociacio.com/calendar-node-field-data/month/2014-03 o el calendari de la FEDD

http://www.federacion-fedd.org/detectoaficionados/agenda-eventos.html

 • Quines avantatges tinc al ser soci d’ADC i estar federat a la FEDD?

Com bé sabeu, ADC esta vinculat amb la Federación Española de Detección Deportiva, FEDD.

Al estar vinculada la nostra associació amb aquesta federació, fa que tots plegats tinguem més impacte social en quan a difusió i treball comunitari. Al ser soci d’ADC l’hi comporta bastants avantatges com per exemple descomptes econòmics en totes les activitats que ADC organitza, com dinars, concentracions, sortejos etc...Al mateix temps, amb la quota de 70 euros, el soci esta associat a ADC i al mateix temps federat a la FEDD, la qual cosa implica també nombrosos avantatges com per exemple, estar abonat a la revista bimensual DM, tenir una cobertura legal per part d’un advocat,  reduccions en les activitats de la federació o participar a diferents sortejos que la FEDD va organitzant al llarg de l'any.

 • Com puc fer-me soci-federat a ADC-FEDD?

És molt fàcil, primer de tot s´ha d’omplir el formulari online que es troba a dins la nostra web http://adcassociacio.com/alta-nous-socis i enviar-lo tot clicant al botó Submit. Si prefereix enviar-nos el formulari per correu ordinari juntament amb el resguard de pagament de la quota anual de soci, us podeu baixar el formulari en pdf i imprimir-lo. Un cop omplert podeu enviar-lo per carta a la següent direcció:

Associació de Detectoristes de Catalunya, carrer Rossinyol,4 -08278-TALAMANCA, BCN.

Un cop haguem rebut el vostre formulari d’alta de soci, automàticament en un termini d’una setmana rebrà al seu domicili, dues cartes: Una carta d’ADC amb el carnet de soci, un escrit de benvinguda i una altre carta de la FEDD amb el carnet de la federació, el numero de la revista DM corresponent i un altre escrit de benvinguda.